Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. (św. Jan Paweł II)

IMG 5959 copia
Ks. Rektor Zbigniew Bielas przekazuje poświęcone obrazy przedstawicielom parafii w Nowej Uszycy na Ukrainie

W Ukrainie trwa Rok Bożego Miłosierdzia. Ukraina potrzebuje modlitwy. Warto przypomnieć sobie kilka dat i wydarzeń, by zobaczyć, że czas i miejsce należą do Boga:

7 czerwca 1997 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego dla powstającej w Winnicy w Ukrainie parafii Miłosierdzia Bożego;

17 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu;

 5 października 2002 r. biskup Leon Dubrawski OFM zawierzył Bożemu miłosierdziu diecezję kamieniecko-podolską;

18 kwietnia 2004 biskup Leon Dubrawski OFM ogłosił świątynię w Winnicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;

14 sierpnia 2022 r.  do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy dociera poświęcony w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Dzwon Nadziei. Napisano na nim słowa z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej 17 sierpnia 2002 roku: „Gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój”. Dzwon jest darem Łagiewnik dla udręczonej wojną Winnicy; 

13 kwietnia 2023 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. rektor Zbigniew Bielas poświęcił obrazy Apostołów Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Są one darem Sanktuarium w Łagiewnikach dla parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy w Ukrainie.

Uroczystość miała niezwykle uroczysty i wzruszający charakter dzięki zaangażowaniu i modlitwie wielu osób. Wszystkim jestem ogromnie wdzięczny.

IMG 5953 copia
Bazylika Bożego Miłosierdzia. Podczas poświecenia obrazów dla parafii w Nowej Uszycy na Ukrainie

Dziękuję za każde słowo modlitwy, rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wiernym obecnym tam w Łagiewnikach, ale i tym, którzy łączyli się z nami duchowo, zwłaszcza wszystkim osobom z naszych parafii na Ukrainie w Nowej Uszycy, Szebutyncach i Zamiechowie, które modliły się w tym samym czasie razem z nami, tworząc w ten sposób niezwykły most Bożego Miłosierdzia. 

Dziękuję ks. Zbigniewowi Bielasowi – rektorowi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia za obrazy św. Faustyny i św. Jana Pawła II, które są darem Sanktuarium dla naszej parafii. Jestem ogromnie wdzięczny za ich poświęcenie w tym świętym miejscu i czasie. Dziękuję za serdeczność i życzliwość podczas naszego pobytu oraz wygłoszoną homilię.

Ks, Markowi Machale – dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Rodzin oraz duszpasterzowi migrantów Archidiecezji Przemyskiej, dziękuję serdecznie za przyjazd do Łagiewnik wraz z dużą grupą podopiecznych z Ukrainy, którzy, uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w ośrodkach prowadzonych przez Fundację Duszpasterskiej Troski o Rodzinę (PFCF). Była to niezwykle piękna ekumeniczna modlitwa, podczas której, razem z naszymi braćmi i siostrami prawosławnymi, wypraszaliśmy tak upragniony pokój.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do pani Agaty Wiśniowskiej z Wiednia oraz pani Małgorzaty Pabis, które pomogły nam przy organizacji tego tak ważnego dla nas wydarzenia. 

IMG 6034 copia
Wraz z osobami z Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzine (PFCF) oraz podopiecznymi z Ukrainy

Ks. rektor Zbigniew Bielas podczas homilii przytoczył słowa Jana Pawła II wygłoszone 17 sierpnia 2002 roku w dniu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ponad dwadzieścia lat później słowa te brzmią niezwykle mocno:

 Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny

Ufam, że kaplica Bożego Miłosierdzia w kościele parafialnym w Nowej Uszycy stanie się również takim miejscem, do którego będzie przychodzić wielu wiernych kierowanych zmysłem wiary, by spotkać Boga i doświadczyć Jego miłosierdzia. Miłosierdzia, które jest tak potrzebne Ukrainie i światu.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoim wielkim miłosierdziu.