Werbiści Ukraina

IMG 2665 1
Podczas wspólnej modlitwy

My członkowie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, należący do dystryktu Ukraina, pragniemy zgodnie z nauką Kościoła i wierni naszym konstytucjom, realizować w ramach naszych możliwości deklarację misyjną Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, poprzez:

– prowadzenie naszych parafii w duchu werbistowskim
– krzewienie ducha ekumenizmu
– animację misyjną
– budzenie powołań misyjnych
– katechizację biblijną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako dystrykt Ukraina, umacniając naszą integrację z całą Polską Prowincją i Zgromadzeniem, świadomi potrzeby naszej obecności na Ukrainie, podejmujemy się powyższych zadań, otwarci na działanie Ducha Świętego i solidarność wszystkich współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Wierzbowiec 28.10.2009 r.