• Niedziela Palmowa – Rozważanie Słowa Bożego
  Dzisiejsza VI Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Palmową. Niedziela ta przybliża nam ten najświętszy czas Roku Liturgicznego w Kościele katolickim. Ten dzisiejszy dzień rozpoczyna Wielki Tydzień, który ma nas wszystkich bezpośrednio przygotować na święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego.  Dzisiejsza liturgia streszcza cały Wielki Tydzień. Rozpoczyna się on od tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Trzymane …
 • Piąta Niedziela Wielkiego Postu
  Od V Niedzieli Wielkiego Postu w kościele katolickim praktykuje się zwyczaj zasłaniania krzyży. Dla wielu z nas może się to wydawać dziwne, że w tym najświętszym okresie roku zasłaniamy krucyfiks.  Zwyczaj ten utrwalił się w wielu krajach i sięga on XI wieku, kiedy to zasłaniano całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygotowania do świąt paschalnych. …
 • Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
  W Kościele katolickim IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare (niedzielą radości). Jej nazwa pochodzi od słów Antyfony na wejście „Raduj się, wesel się Jerozolimo”.  Tradycja niedzieli Laetare sięga początków chrześcijaństwa. Zanim ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości. Nazwa …
 • Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
  W okresie Wielkiego Postu, który przeżywamy, podejmując różnego rodzaju uczynki i dzieła pokutne, wchodząc na drogę nawrócenia i przemiany swego życia, musimy jednocześnie uświadomić sobie, że jest to również czas, kiedy zły duch wzmacnia swoją działalność i różnymi sposobami próbuje nas zniechęcić do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku na drodze czynienia dobra, modlitwy i postu. To właśnie …
 • Druga Niedziela Wielkiego Postu
  Czytania: I: Rdz 12, 1-4a; II: 2 Tm 1, 8b-10; III: Mt 17, 1-9. Przeżywamy dziś drugą Niedzielę Wielkiego Postu. Okres Wielkiego Postu prowadzi nas każdego dnia, tak jak prowadził przez wieki rzesze tych, którzy wyprzedzili nas na drodze do wieczności, do wyznania i odnowienia wiary w Chrystusa. Wielki Post, to specjalny czas liturgicznego roku, …
 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
              W Środę Popielcową – jak co roku – w Kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu. To czas w którym wielokrotnie usłyszymy słowa zachęty do nawrócenia do wewnętrznej przemiany i zatrzymania się aby rozważać i ponownie przeżyć największe tajemnice naszej wiary związane z męką i śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa. A wszystko to po to, …
 • Środa Popielcowa
  Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!  (Jl 2, 12-18)  Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli… (Mt 6, 1-6. 16-18)  …