pod wezwaniem św. Michała Archanioła.


wierzbowiec05 2

Zgromadzenie Słowa Bożego, rozpoczęło swą pracę na Ukrainie z chwilą przyjazdu do Wierzbowca o. Grzegorza Konkola. Był to rok 1992. O. Grzegorz przyjechał na Ukrainę jako kapelan Sióstr Służebnic Ducha Świętego, które w tym czasie pracowały już w Wierzbowcu.

Opieką duszpasterska zostały wtedy objęte – oprócz Wierzbowca – parafie w Wilchowcu i w Nowej Hucie.

W 1997 do Wierzbowca przyjeżdża o. Janusz Feszter SVD, który po krótkim pobycie w Wierzbowcu rozpoczyna pracę w Strudze, skąd dojeżdża do parafii w Zamiechowie, Nowej Uszycy, a z czasem i do Szebutyniec, gdzie utworzona została za sprawą o. Janusza nowa parafia.

W listopadzie 1999 roku na Ukrainę przyjeżdża z kolei o. Adam Kruczyński. Kontynuuje on pracę rozpoczętą przez o. Janusza, który przeniesiony został do Baranowicz na Białorusi.