pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.


W miejscowości tej był kościół, który pochodził z roku 1861 i był w owym czasie najpiękniejszą i najbardziej okazałą budowlą architektoniczną położoną w centrum miasta. W latach czterdziestych  XX wieku, władza radziecka parafię skasowała, a w kościele postawiła potężny silnik spalinowy, który napędzał turbinę elektryczną. Kościół z przepięknej, okazałej budowli stał się ponurą, czarną, waląca się ruiną, którą pod koniec lat sześćdziesiątych rozebrano. W miejscu kościoła wybudowano szkołę, a wierni zaczęli się zbierać na modlitwę w przystosowanym do tego celu baraku.

W roku 1994 rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Przemienia Pańskiego, który ukończono w roku 2004.