pod wezwaniem Wszystkich Świętych.


struga msza

Początkami swoimi sięga roku 1814, kiedy to został wybudowany murowany kościół. Fundatorem kościoła był hrabia Leon Stempowski – właściciel majątku należącego do wioski Struga. Kościół został po raz pierwszy zamknięty przez miejscowe władze w roku 1936. Ten stan trwał aż do roku 1945, kiedy to władze komunistyczne ponownie udostępniły kościół miejscowej ludności.  W roku 1946 kościół ponownie został zamknięty, tym razem aż do roku 1955, kiedy to usilnym staraniem wiernych, kościół został oddany miejscowej wspólnocie katolickiej. W roku 1956 odbyło się również ponowne poświęcenie kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Strudze.

Pierwszym werbistą, który rozpoczął pracę w Strudze był o. Janusz Feszter, SVD, który początkowo dojeżdżał do Strugi z Wierzbowca, gdzie przybył w roku 1997, by w roku 1998 przenieść się na stałe do Strugi, gdzie pracował do listopada 1999 roku. O. Janusz Feszter był również proboszczem Nowej Uszycy, Zamiechowa i nowo erygowanej parafii w Szebutyńcach.

W czasie, gdy o. Janusz Feszter rozpoczął pracować na tych terenach, w Nowej Uszycy trwała budowa nowego kościoła, którą o. Janusz kontynuował.

Stary kościół, który znajdował się w Nowej Uszycy pochodził z roku 1861 i był w owym czasie najpiękniejszą i najbardziej okazałą budowlą architektoniczną położoną w centrum miasta. Kościół ten został wybudowany w stylu neogotyckim z ciosów kamiennych, a portale i wnętrze zdobiła bogata kamieniarka. Jego dach pokryty był blachą miedzianą. 

W latach czterdziestych XX wieku, władza radziecka zlikwidowała parafię, a w kościele postawiła potężny silnik spalinowy, który napędzał turbinę elektryczną. Kościół – z przepięknej, okazałej budowli – stał się ponurą, czarną, waląca się ruiną, która pod koniec lat sześćdziesiątych rozebrano. W miejscu kościoła wybudowano szkołę, a wierni zaczęli się zbierać na modlitwę w przystosowanym do tego celu baraku.

W 1994 rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Przemienia Pańskiego, który został poświęcony podczas odpustu w dzień Przemienienia Pańskiego w roku 2004.

Parafia w Zamiechowie początkami swoimi sięga roku 1749, kiedy to wybudowano tam drewniany kościół. Fundatorem zamiechowskiego kościoła był ziemianin Józef Gromnicki. W latach 1808 –1820 książę Franciszek Warski buduje w Zamiechowie kościół murowany. Został on konsekrowany w roku 1841 przez biskupa Mackiewicza, który również erygował parafię pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Komuniści zamknęli kościół w roku 1932. Aż do roku 1989 mieścił się w nim magazyn zbożowy miejscowego kołchozu. Po 57 latach, staraniem miejscowych katolików, wśród których wyróżniała się pani Zofia Głowacka, kościół w Zamiechowie został oddany wiernym, którzy go zaraz odremontowali i doprowadzili do odrodzenia życia parafialnego. Kościół został poświęcony przez bp. Jana Olszańskiego w roku 1989.

W dniu 1.10.1998 roku staraniem o. Janusza Fesztera, SVD doszło do zarejestrowania statutu nowej parafii w Szebutyńcach, gdzie ludzie zbierają się do tej pory na modlitwie i Eucharystii w domu pani Ludmiły Zubal. Parafia została poświęcona Bożemu Miłosierdziu, a nowa kaplica jest w trakcie budowy.

Drugim werbistowskim proboszczem w wyżej wymienionych parafiach – po przeniesieniu o. Janusza Fesztera do Baranowicz – w roku 1999 został o. Adam Kruczyński, SVD, który pracuje tam do dzisiaj.