Werbiści Ukraina

Drodzy Przyjaciele,

wiemy, że bez Waszego duchowego wsparcia i Waszej modlitwy nasza droga jako kapłanów i misjonarzy nie byłaby możliwa.

Z serca prosimy o modlitwę, abyśmy mogli cierpliwie i z mocą głosić Ewangelię, a przede wszystkim, by głoszenie to było zgodne z wolą Bożą.

Chcielibyśmy, by przez naszą posługę ludzie spotykali żywego Boga. Abyśmy umieli rozeznawać, w jaki sposób prowadzić zarówno misyjne wspólnoty, do których Pan Bóg nas posyła, jak również wspierać tych, którzy w skutek wojny wołają o pomoc.

Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Jesteśmy za nie ogromnie wdzięczni.
Prosimy o modlitwę i zapewniamy, że pamiętamy o Was zawsze, zwłaszcza podczas sprawowanych Eucharystii.


Niech Bóg Wam błogosławi!