Z Panamy do Ukrainy

W ostatnim roku na drodze mojego kapłańskiego i misyjnego posługiwania nastąpiło wiele ważnych zmian. Po ukończonych studiach doktoranckich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim …