Oto niewielka galeria fotografii z Wigilii Zesłania Ducha Świętego z naszej parafii w Zamiechowie. W czasach stalinizmu i komunizmu w budynku kościoła mieścił się magazyn i klub, w którym odbywały się zabawy. Zdewastowany budynek został zwrócony parafii dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Duch daje życie i wieje, którędy chce. Niewielka wspólnota w Zamiechowie żyje i cieszy się głębią wiary oraz bliskością Boga.