W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój (św. Jan Paweł II)

IMG 8641
Nowa Uszyca. Niedziela Bożego Miłosierdzia

Słowa świętego Jana Pawła II: W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój są hasłem tegorocznego Święta Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus obiecał św. Siostrze Faustynie: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

IMG 8643
Nowa Uszyca. Podczas uroczystej procesji

Tego szczególnego dnia do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy uroczyście wniesiono obrazy Apostołów Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Znalazły one swe miejsce obok obrazu Jezusa Miłosiernego i w ten sposób powstała kaplica Bożego Miłosierdzia na wzór Sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie kilka dni wcześniej  – 13 kwietnia 2023 roku obrazy te zostały uroczyście poświęcone. Parafianie w Nowej Uszycy od kilku miesięcy modlą się koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc o pokój w Ukrainie oraz ukojenie i pokój serca, dla tych, których bardzo cierpią, ponieważ ich bliscy zginęli podczas wojny lub walczą gdzieś daleko od domu. Uroczystość wniesienia obrazów była dla zgromadzonych niezwykle wzruszającym momentem i znakiem szczególnej obecności miłosiernego Boga. Jest niezwykłym darem fakt, że Święto Bożego Miłosierdzia to nie tylko dzień szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale to czas łaski dla wszystkich ludzi. Dziękujemy wszystkim za obecność. 

IMG 8660
Nowa Uszyca. Koronka do Bożego Miłosierdzia

Niech miłosierny Bóg, którego tutaj czcimy, ogarnie nas swoją bezgraniczną miłością.