Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!  (Jl 2, 12-18) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli… (Mt 6, 1-6. 16-18) 

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 5, 20 – 6, 3) 

IMG 5231 1
Nowa Uszyca

Środa Popielcowa. Co to dla Ciebie znaczy? Jaka była ta ostatnia i co z niej wynikło? A czy będzie następna? 

Warto by dzisiaj zatrzymać się na chwilę, zajrzeć do serca i zapytać o relację z Bogiem. Tak szczerze, tylko przed Bogiem i sobą samym. Jeśli się wybierzesz dzisiaj do kościoła, aby posypać głowę popiołem, to spotkasz się z Jego Słowem. Czy je usłyszysz je w sercu? Jeśli tak, to z pewnością nastąpi jakiś zwrot w twoim życiu? Sam odkryjesz, że to dla ciebie, jak pisze dzisiaj Paweł: „czas upragniony i dzień zbawienia”. Prawdziwe osobiste spotkanie grzesznego człowieka z miłosiernym, kochającym i wyczekującym grzesznika Bogiem – musi być czymś wyjątkowy. A może być też i tak, że się nie usłyszycie i nie spotkacie. Wszystko zależy od tego, czy zaangażujesz dzisiaj swoje serce.