IMG 3380 1
Struga. Wspólne świętowanie.

Uroczystość św. Arnolda Janssena Założyciela naszego Zgromadzenia wypadła w tym roku w niedzielę 15 stycznia. Była to dla nas członków Dystryktu Ukraina, ponowna bardzo dobra okazja aby w parafiach w których pracujemy powiedzieć coś więcej o ojcu Arnoldzie i  jego misyjnym dziele, przedstawić wiernym nasze Zgromadzenie i ponownie podkreślać w naszych homiliach, że jesteśmy Kościołem misyjnym, który stara się wiernie realizować ostatnie słowa Chrystusa wypowiedziane na ziemi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Dzień dzisiejszy, czyli w poniedziałek 16 stycznia, był dla nas przedłużeniem świętowania narodzin dla nieba naszego świetego ojca Założyciela. Nasza rodzina arnoldowa, czyli członkowie Dystryktu Ukraina oraz siostry Służebnice Ducha Świętego z Wierzbowca, spotkała się tym razam w Strudze w parafii Wszystkich Świętych.

 Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył o.Wojciech Żółty, który jest przełożonym naszego Dystryktu. Słowa powitania  ojca Wojciecha były zarazem dobrym wprowadzeniam do dzisiejszej liturgii. Siostry SSpS Daria i Maria zrobiły wszystko aby  liturgia Słowa była bardzo uroczysta.  Ojciec Józef Gwóźdź z Nowej Uszycy, przeczytał Ewangelię i zadbał o to aby to nasze spotkanie było madialnie zarejestrowane. 

Gospodarz spotkania o. Adam w wygłoszonej homilii, zwrócił uwagę że nasza duszpasterska działalność w pewnej mierze koncentruje się na identyfikacji z diecezją w której pracujemy. Mając tą sytuację na uwadze musimy w większym stopniu podkreślać i wykorzystywać różne nadarzejące się sytuacje aby nasi parafianie i nie tylko, wiedzieli, że należymy do Zgromadzenia Słowa Bożego, że naszym Założycielem jest św. Arnold Janssen i że jesteśmy misjonarzami, którzy w swojej pracy duszpasterskiej realizują założenia i postulaty naszej ukraińskiej Deklaracji Misyjnej która zachęca nas między innymi do prowadzenia naszych parafii w duchu werbistowskim, do animacji misyjnej i budzenia misyjnych powołań.

Po eucharystycznej uczcie, o. Adam zaprosił wszystkich na skromne śniadanie w czasie którego mogliśmy podzielić się tym wszystkim co działo się ostatnio w naszych parafiach. Każdy z nas dzielil się swoimi przeżyciami związanymi z prawie zakończoną już kolędą. 

Wszyscy podkreślali ogromną życzliwość i radość którą wnosiliśmy do poszczególnych rodzin które przyjmowały nas w czasie tych duszpasterskich odwiedzin. 

Temat wojny i agresji Rosji na Ukrainę tak jak zawsze był również poruszany w naszym gronie. To co wydarzyło się w sobotę w Dnieprze, śmierć niewinnych ludzi w tym wielu dzieci budzi w nas ogromny żal i sprzeciw wobec tego bestialstwa do jakiego dopuszcza się Rosja na Ukrainie. 

Te rozmowy przy porannej kawie dotyczyły również naszych  najbliższych duszpasterskich planów i prac które chcemy podjąc jeszcze w tym roku. 

Mamy głęboką nadzieję, że wstawiennictwo świętego Arnolda, będzie naszą siłą i pomocą w realizacji tych wszystkich podjętych zadań i marzeń, które niech na razie pozostaną naszą słodką tajemnicą.

ak.