IMG 3324
Nowa Uszyca. Adoracja w intencji Ojczyzny.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny, który został ogłoszony w Ukrainie Rokiem Bożego Miłosierdzia. Biskupi zwrócili się tego dnia z orędziem, zapraszając wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy skierowanej do Bożego Miłosierdzia za Ukrainę, która doświadcza wielkiego cierpienia wskutek okropności wojny. W liście skierowanym do nas wszystkich nasi Pasterze proszą: 

Drodzy Bracia i Siostry! Trzeba zbliżyć się do Pana, który nas wzywa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…” Mt 11,28. […] Zbliżmy się do Ołtarza Bożego, gdzie Jezus karmi nas swoim Ciałem i gasi pragnienie naszej duszy swoją Krwią. Przyjąwszy Pana w Komunii Świętej, rozmawiajmy z Nim, oddajmy Mu chwałę. Świadomi naszej obecności przed Wszechmogącym w modlitwie, powierzmy Mu wszystkie nasze sprawy. Bądźmy z Nim podczas krótkich lub długich adoracji Najświętszego sakramentu, czy to we wspólnocie parafialnej, czy indywidualnie. Z ufnością, miłością, szacunkiem, wdzięcznością i pokorą wynagradzajmy Miłosiernemu Sercu Pana za wszystkie zniewagi i odrzucenia, jakie wyrządzają Mu grzesznicy. Czerpmy duchową siłę od Pana. Zawierzmy Mu siebie samych, naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy słabną i tracą wiarę, zawierzmy Ukrainę i cały świat.

W odpowiedzi na to zaproszenie, w parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy każdego dnia tygodnia w Godzinie Miłosierdzia od 15.00 do 16.00 zbieramy się na adorację Najświętszego Sakramentu. Jest to godzina konania i śmierci Jezusa na krzyżu. Godzina naszego odkupienia, w której, tak jak powiedział to Świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej, gotów jest nam udzielić wszelkich łask, o które będziemy prosić. 

Z wiarą, ufnością i modlitwą przybliżamy się do Jezusa miłosiernego i przed obrazem, który On sam polecił Świętej Siostrze Faustynie namalować i adorować, prosimy o ustanie wojny, za tych, którzy cierpią, którzy zmuszeni zostali do emigracji, za żołnierzy, którzy nas bronią, za rannych i tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich. Prosimy o nawrócenie i miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników. Modlimy się o Boże miłosierdzie i radość nieba dla tych, którzy pomarli. Modlimy się koronką, litanią i śpiewamy godzinki do Bożego Miłosierdzia, które zostały nam zaproponowane przez naszych Biskupów w liście inaugurującym Rok Miłosierdzia.

Zapraszamy wszystkich, którzy w tym czasie mogą, abyśmy trwali razem na modlitwie przed Panem.

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Dla Jego bolesnej męki, bądź miłosierny dla nas i całego świata.