IMG 2795 2
Nowa Uszyca. Przedstawiciele różnych wyznań

Na dzień przed Bożym Narodzeniem zostałem zaproszony przez miejscowe władze na ekumeniczne spotkanie modlitewne w intencji zakończenia wojny i o pokój w Ukrainie. W spotkaniu tym uczestniczyli duchowni i liderzy miejscowych instytucji, przedstawiciele obecnych tutaj różnych wyznań chrześcijańskich oraz służb państwowych. Wspólnie skierowaliśmy modlitwę do Boga, prosząc, aby Jego narodzenie przyniosło tak upragniony pokój. W centrum naszego spotkania stało Słowo Boże cytowane przed każdą modlitwą. Modliliśmy się, prosząc za wszystkich cierpiących wskutek wojny: za żołnierzy na froncie, za rannych, za tych, którzy są w niewoli, za rodziny cierpiące po stracie swoich bliskich i swoich domów. Spotkaniu towarzyszyły przepiękne śpiewy i utwory indywidualnych artystów oraz miejscowych chórów. Na koniec udaliśmy się pod monument w centrum Nowej Uszycy, na którym widnieją fotografie 18 młodych chłopców z naszej miejscowości, którzy oddali życie, broniąc ojczyzny.

Zostałem tutaj przez wszystkich niezwykle serdecznie przyjęty. Organizatorzy podkreślili zadowolenie z obecności polskiego kapłana i złożyli podziękowania za ofiarną pomoc i solidarność, jakiej doświadczają od Polski. 

Niech Bóg ma w opiece Ukrainę i wszystkich cierpiących z powodu wojny. Poległym niech udzieli radości życia wiecznego. 

Oto tekst mojej modlitwy:

Boże Najwyższy, Panie czasu i dziejów, Ty stworzyłeś świat z miłości i nigdy nie przestajesz być blisko nas. Ty posłałeś swoje Słowo, Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem wszedł w historię człowieka, aby go odkupić i wybawić. On jest naszym Emmanuelem. 

W czasie obchodów pamiątki Jego narodzenia, prosimy Cię za tych, których ziemskie spokojne życie zostało zakłócone brutalną wojną, błagamy Cię o miłosierdzie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów, matek i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość i łaskę bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. 

Jezu, prosimy Cię za tych, którzy zostali ranni. Poślij do nich dobrych lekarzy, daj potrzebne lekarstwa, uzdrów ich rany i dopomóż, aby odzyskali upragnione zdrowie. Jan Chrzciciel, który ogłosił światu przyjście Mesjasza, przebywając w więzieniu pytał, czy to Ty jesteś tym, który miał przyjść? Prosimy Cię, Boże, za jego wstawiennictwem za tych, którzy na skutek wojny stracili wolność i przebywają w niewoli, którzy zostali uprowadzeni. Spraw, aby jak najszybciej zostali uwolnieni i bezpiecznie powrócili do swoich rodzin. 

Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, Ty nie miałaś gdzie urodzić swojego Syna, nie było dla Ciebie miejsca nawet w gospodzie. Urodziłaś Go w zimnej stajni. Prosimy Cię za tych, którzy stracili swoje domy i cierpią tej mroźnej zimy chłód. Dopomóż, aby spotkali dobrych ludzi, którzy podzielą się z nimi ciepłem swoich domów. Bądź ich przewodniczką, schronieniem i pocieszeniem. Maryjo, Ty wraz ze swoim maleńkim Synem musiałaś uciekać do Egiptu przed agresją Heroda, prosimy Cię za tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy zostali zaatakowani i zmuszeni do ucieczki ze swojej ziemi. Bądź ich pocieszycielką.

Święty Józefie, opiekunie i stróżu Świętej Rodziny, otaczaj swoją opieką i obroną wszystkie rodziny w Ukrainie, a zwłaszcza te, które bezpośrednio cierpią skutki tej strasznej wojny. Amen.