wierzbowiec05

Zgromadzenie Słowa Bożego, rozpoczęło swą pracę na Ukrainie z chwilą przyjazdu do Wierzbowca o. Grzegorza Knkola. Byl to rok 1992. O. Grzegorz przyjechał na Ukrainę jako kapelan Sióstr Służebnic Ducha Świętego, które w tym czasie pracowały już w Wierzbowcu.

Opieką duszpasterska zostały wtedy objęte – oprócz Wierzbowca – parafie w Wilchowcu i w Nowej Hucie.

           W 1997, do Wierzbowca przyjeżdża o. Janusz Feszter SVD który po krótkim pobycie w Wierzbowcu, rozpoczyna pracę w Strudze skąd dojeżdża do parafii w Zamiechowie, Nowej Uszycy a z czasem i do Szebutyniec, gdzie utworzena została za sprawą o. Janusza nowa parafia.

         W listopadzie 1999 roku, na Ukrainę przyjeżdża z kolei o. Adam Kruczyński, który kontynuuje pracę rozpoczętą przez o. Janusza, który przeniesiony został do Baranowicz na Białorusi.