struga msza

Parafia w Strudze pod wezwaniem Wszystkich Świętych początkami swoimi sięga roku 1814, kiedy to został wybudowany murowany kościół. Fundatorem kościoła był hrabia Leon Stęmpowski, który był właścicielem majątku, który należał do wioski Struga. Kościół został po raz pierwszy zamknięty przez miejscowe władze w roku 1936. Ten stan trwał aż do roku 1945, kiedy to władze komunistyczne ponownie udostępniły kościół miejscowej ludności.  W roku 1946 kościół ponownie został zamknięty, tym razem aż do roku 1955, kiedy to usilnym staraniem wiernych, kościół został oddany miejscowej wspólnocie katolickiej. W roku 1956 odbyło się również ponowne poświęcenie Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Strudze.

Pierwszym Werbistą, który rozpoczął pracę w Strudze był O. Janusz Feszter, SVD, który początkowo dojeżdżał do Strugi z Wierzbowca, gdzie przybył w roku 1997 a w roku 1998 przeniósł się na stałe do Strugi, gdzie pracował do listopada 1999 roku. O. Janusz Feszter był również proboszczem Nowej Uszycy, Zamiechowa i nowoerygowanej parafii w Szebutyńcach.