Konkol Grzegorz SVD
o. Grzegorz Konkol SVD (1923-2016)

Zgromadzenie Słowa Bożego, rozpoczęło swą pracę na Ukrainie z chwilą przyjazdu do Wierzbowca o. Grzegorza Konkola. Był to rok 1992. O. Grzegorz przyjechał na Ukrainę na zaproszenie swojej rodzonej siostry, s. Łucji ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, na jeden miesiąc, podejmując opiekę duchową nad tamtejszą wspólnotą, która od dłuższego czasu pracowała już w tym kraju. Jeden miesiąc zamienił się w 12 lat pracy misyjnej podczas której buduje, katechizuje, odprawia Msze św., chrzci, odwiedza chorych, pisze. Jego opieką duszpasterską zostały objęte – oprócz Wierzbowca – parafie w Wilchowcu i w Nowej Hucie.

Image 20221214 0003
o. Janusz Feszter SVD

W 1997, do Wierzbowca przyjeżdża o. Janusz Feszter SVD, który po krótkim pobycie w Wierzbowcu rozpoczyna pracę w Strudze, skąd dojeżdża do parafii w Zamiechowie, Nowej Uszycy, a z czasem i do Szebutyniec, gdzie za jego staraniem została erygowana nowa parafia. Gdy podjął on misyjną działalność na tych terenach, w Nowej Uszycy trwała, rozpoczęta w 1994 roku, budowa nowego kościoła, którą kontynuował.

Struga 200 lat 035 copia
o. Adam Kruczyński SVD wraz z bp. Leonem Dubrawskim

W listopadzie 1999 roku na Ukrainę przyjeżdża z kolei o. Adam Kruczyński SVD, który kontynuuje pracę misyjną rozpoczętą przez o. Janusza, który przeniesiony został do Baranowicz na Białorusi. Podejmuje szereg inicjatyw ewangelizacyjnych, realizuje wiele projektów socjalnych i pomocowych. Swoją duszpasterską troską obejmuje parafie w Strudze, Nowej Uszycy, Zamiechowie i Szebutyńcach.  

luis
o. Luiz Talacz SVD

Od połowy roku 2000 wspólnota przyjmuje charakter międzynarodowy, ponieważ do Wierzbowca przyjeżdża w tym czasie diakon Luiz Talacz z Brazylii, który po rocznym doświadczeniu duszpasterskim i przyjęciu święceń kapłańskich w swojej macierzystej prowincji, powraca na Ukrainę i rozpoczyna pracę w parafii Wilchowiec i Nowa Huta, którymi do tej pory opiekował się o. Konkol.

Dnia 16 stycznia 1991 roku Jan Paweł II odnowił struktury kościelne na Ukrainie. Werbiści prawie od samego początku włączyli się w dzieło nowo odradzającej się diecezji kamieniecko-podolskiej, której biskupem został ks. Jan Olszański.

Od czasu kiedy o. Konkol przyjechał do Wierzbowca, gdzie pracowały wcześniej już siostry Służebnice Ducha Świętego, okazało się, że miejsce to jest odpowiednie do organizowania różnego rodzaju spotkań młodzieżowych, dni skupienia, a przede wszystkim wakacyjnych oaz dla dzieci i młodzieży z okolicznych parafii. Do pomocy w prowadzeniu tych rekolekcji oazowych zaczęli wkrótce przyjeżdżać klerycy i ojcowie werbiści z Polski, jak również i z Białorusi. Siostry również aktywnie włączyły się w organizowanie i prowadzenie tychże oaz.

Do Wierzbowca zaczęło przyjeżdżać coraz więcej osób poszukujących Boga, ciszy i wypoczynku. Corocznie z rekolekcji oazowych w Wierzbowcu, korzysta już nie tylko młodzież z diecezji kamienieckiej, ale również z sąsiednich diecezji i spoza granic Ukrainy. Organizowanie rekolekcji oazowych oraz wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, regularnie prowadzona katechizacja w parafiach, w których pracują Misjonarze Werbiści i Siostry Służebnice Ducha Świętego, podejmowanie różnego rodzaju akcji duszpasterskich i ewangelizacyjnych, budowa kościołów i różnego rodzaju obiektów duszpasterskich jak również pomoc w formacji intelektualnej kleryków z seminarium w Gródku Podolskim, to konkretna odpowiedź na Ukrainie na zaproszenie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.

wazbog2022 wrzbwc19
Grupa oazowa w Wierzbowcu

Po wyjeździe o. Grzegorza Konkola SVD z Wierzbowca w roku 2004 pracę duszpasterską kontynuuje tam o. Luiz Talcz SVD, który wraz z Siostrami SSpS przez kolejne lata rozwija struktury parafii oraz ośrodka rekolekcyjnego. Od roku 2015 jako wikariusz współpracuje z nim o. Wojciech Żółty, który po powrocie do Brazylii o. Luisa dynamicznie kontynuuje działalność duszpasterską, a w kolejnych latach przeprowadza gruntowną renowację kościoła parafialnego oraz całego domu rekolekcyjnego.

IMG 2905 4
o. Wojciech Żółty SVD

Decyzja Rady Generalnej od dnia 24.11.2006 r. Ukraina przechodzi spod jurysdykcji Regii Ural pod jurysdykcję Polskiej Prowincji. Decyzja ta dotyczyła br. Zbigniewa Suleja (w kwietniu 2007 r. został przeniesiony do Pieniężna), o. Luisa Talacza i o. Adama Kruczyńskiego.

W dniach od 2 do 5 października 2007 r. na Ukrainie przebywał ojciec prowincjał Andrzej Danielewicz z przedstawicielami Rady Prowincjalnej; p. Krzysztofem Łukoszczykiem i br. Piotrem Szewczukiem. Na spotkaniu w Strudze w dniu 3.10.2007 r. decyzją o. Prowincjała i przedstawicieli Rady Prowincjalnej, na Ukrainie zostaje utworzony Dystrykt Ukraina, którego przełożonym zostaje mianowany o. Adam Kruczyński. Do nowo utworzonego dystryktu, zostaje również w dniu 3.10.2007 r. przeznaczony o. Marek Wójcik, który podejmuje pracę w miejscowości Dżankoj na Krymie. Po dwóch latach działalności w diecezji odesko-symferopolskiej obejmuje parafię w Nowej Uszcy. Wiele czasu poświęcał potrzebującemu człowiekowi. Miał doskonały kontakt ze wszystkimi, a zwłaszcza z młodymi. Stworzył i prowadził liczne grupy parafialne. Dbał o pamięć Polaków poległych w czasach wojen i zamieszkujących te tereny, troszcząc się o miejsca ich spoczynku. Był bardzo cenionym kapłanem, którego ludzie wspominają z wielkim szacunkiem. 2 maja 2016 r. Pan powołał go do wieczności. Zmarł nagle pozostawiając wśród miejscowej ludzkości piękne świadectwo kapłańskiego i misjonarskiego posługiwania.

SVD
o. Marek Wójcik SVD (1963-2016)
Image 20221212 0001
o. Jerzy Czarnecki SVD (1975-2022)

Na miejsce o. Marka zostaje skierowany o. Jerzy Czarnecki SVD, który kontynuuje pracę duszpasterską w Nowej Uszycy przez kolejnych sześć lat. Odwiedza odległe miejscowości, organizuje pomoc dla potrzebujących. Wojna w Ukrainie zastaje go podczas wyjazdu do Polski, jednak przy pierwszej sposobności powraca do swojej parafii, aby towarzyszyć parafialnej wspólnocie i organizuje pomoc humanitarną. Na skutek tragicznego wypadku samochodowego 10 sierpnia 2022 r. przechodzi do domu Ojca, mając zaledwie 47 lat.

Od 1 grudnia 2022 r. do dystryktu przyjeżdża o. Józef Gwóźdź SVD, który po wieloletniej pracy misyjnej w Ameryce Centralnej, rozpoczął kontynuację misyjnego posługiwania w Nowej Uszycy, poprzedzoną wielkim oddaniem i wysiłkiem współbraci, którzy przyczynili się do ugruntowania wiary wielu ludzi organizując struktury duszpasterskie oraz budując świątynie.

Obecnie wspólnotę dystryktu tworzą współbracia pracujący w trzech parafiach:

o. Adam Kruczyński SVD – Struga

o. Wojciech Żółty SVD – Wierzbowiec

o. Józef Gwóźdź SVD – Nowa Uszyca

IMG 3372a
Od lewej: o. Adam, o. Wojciech, o. Józef